Rajasthani Bhajan Movie Songs
 
Sr. No. Movie Name Release Year
1 Maaji sa ki Aarti 2016
2 Maharana Pratap 2012
3 Mai Babo Bahurangi re 2016
4 Malik Lekha Pura Lesi 2014
5 MANDA MANLE KAHYO 2014
6 Mataji Ke Mandir Me Nach Mhari vindhi 2012
7 Mataji ki Chundara 2016
8 Mele Mein Peeli Lugadi 2012
9 MORIYO BABO KAD AASI 2012
 
   1   
Rajasthani Remix
Now Listening